10 zaken om over na te denken vóór een oogoperatie

ooglaserbehandeling onderzoek

Nadat u besloten hebt een behandeling ter correctie van het gezichtsvermogen te laten uitvoeren, moet u nog kiezen welke aanbieder dit mag doen.
Hier kunt u lezen welke 10 punten belangrijk zijn vóór u een keuze maakt. Er bestaan namelijk veel onderlinge verschillen tussen behandelingen en klinieken. 

1. Wie voert het onderzoek uit?

In sommige klinieken krijgt u vóór de operatie alleen de arts te zien. In andere klinieken ziet u eerst een optometrist.  Vervolgens voert een arts een afzonderlijk onderzoek uit en stelt hij een eindconclusie op voor de operatie. Het is uiteraard veiliger uw ogen door twee deskundigen te laten beoordelen voor u een advies krijgt over de behandelmethode die voor uw ogen het geschiktst is.

2. Hoe gebeurt de kwaliteitsborging?

Het is zeer belangrijk dat de kliniek die de behandeling uitvoert actief aan kwaliteitsborging doet. Dat betekent dat de procedures rond de operatie zorgvuldig op de cliënt zijn afgestemd. Dit om de risico’s zo klein mogelijk te houden en voor een zo goed mogelijk resultaat te zorgen. Controleer of de kliniek die u in gedachten hebt, een actief kwaliteitsbeleid voert. In sommige gevallen zijn er zelfs gespecialiseerde teams die zich alleen met kwaliteit bezighouden. Dat is uiteraard een voordeel ten opzichte van klinieken waar men niet over dezelfde mogelijkheden beschikt.

3. Hoe tevreden zijn de cliënten?

Zorg dat u weet of anderen goede ervaringen hebben met de kliniek van uw keuze. En dat de resultaten van de operaties goed zijn. Dit kunt u het beste vragen aan iemand die zich daar al heeft laten behandelen. Veel klinieken publiceren klantenreferenties. Kijk of u referenties kunt vinden over de kliniek, of specifiek voor de behandelmethode die op u van toepassing is.

4. Hoe scoort de kliniek internationaal?

Als de kliniek vestigingen in andere landen heeft, kan dit betekenen dat de kliniek beschikt over een groot netwerk van deskundigen. In combinatie met een actieve kwaliteitsborging kan dit erop wijzen dat deze klinieken werken volgens de hoogste internationale normen.

5. Hoeveel artsen heeft de kliniek?

Als de kliniek meerdere artsen in dienst heeft, zijn er meer mogelijkheden voor kennisuitwisseling . Zo kunnen eventuele problemen sneller en eenvoudiger opgelost worden. Vraag hoeveel artsen er in de kliniek werken. Als het team uit meerdere artsen bestaat, kunt u ervan uitgaan dat er meer kennis uitgewisseld wordt dan wanneer er slechts 1 arts is.

6. Hoe ervaren zijn de artsen die de operaties uitvoeren?

Als men het in de oogchirurgie heeft over een operatie, bedoelt men de behandeling van één oog. Als een kliniek zegt dat een arts 2000 operaties heeft uitgevoerd, betekent dat in de praktijk meestal dat deze arts ongeveer 1000 cliënten heeft geopereerd. Vergelijk eventueel het aantal operaties dat de artsen in de verschillende klinieken hebben uitgevoerd. Refractiechirurgie is handwerk; daarom is het belangrijk dat de artsen veel operaties uitvoeren om hun vaardigheid op peil te houden.

7. Wordt de operatie geweigerd als die beter niet kan worden uitgevoerd?

Er zijn gevallen bekend van cliënten bij wie een onderzoek geweigerd werd, maar die vervolgens in een andere kliniek wel een operatie konden krijgen. Bedenk waarom een kliniek nee zegt: vaak vindt de arts of optometrist dat uw ogen niet in aanmerking komen voor een operatie, dat ze niet de juiste technieken kunnen aanbieden of dat u misschien te hoge verwachtingen hebt van het resultaat. Als een kliniek liever ja dan nee zegt, kan dit betekenen dat zij winst maken belangrijker vinden dan uw gezondheid.

8. Hoe vaak wordt de apparatuur gekalibreerd?

De apparaten die tijdens het onderzoek en de operatie gebruikt worden, zijn precisie-instrumenten en moeten regelmatig gekalibreerd worden. De kliniek moet kunnen aantonen hoe vaak de apparatuur gekalibreerd wordt.

9. Welke methodes gebruikt de kliniek?

Er bestaan meerdere operatiemethodes voor de correctie van het gezichtsvermogen. Welke methode voor uw ogen gekozen wordt, is afhankelijk van uw ogen. Welke methodes een kliniek aanbiedt, hangt bovendien af van de expertise die in die kliniek beschikbaar is. U kunt het beste naar een kliniek gaan waar u uit een groot aantal methodes kunt kiezen, dan is de kans het grootst dat u de juiste methode voor uw ogen krijgt aangeboden.

10. Is de kliniek altijd bereikbaar?

Na een operatie kunnen er vragen of problemen zijn waarop u als cliënt zo spoedig mogelijk een antwoord wilt. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe u hen kunt bereiken en dat er een 24 uurs telefoondienst is die u altijd kunt bellen.

Memira by Bergman Clinics is een onderdeel  van Bergman Clinics.