10 zaken om over na te denken vóór een oogoperatie

Als u geïnteresseerd bent in het verbeteren van uw gezichtsvermogen, is het belangrijk om een aantal belangrijke zaken af te wegen. Er bestaan namelijk veel onderlinge verschillen tussen behandelingen en klinieken. In deze blog leest u 10 punten die belangrijk zijn om te overwegen vóórdat u een keuze maakt.  

1. Wie voert het onderzoek uit?

Voordat u een behandeling start doet u een vooronderzoek. Wie dit onderzoek uitvoert, wisselt per kliniek. Het is belangrijk dat u uw ogen laat beoordelen door iemand die hiervoor is opgeleid, zoals een optometrist, oogmeetkundige of oogarts.

2. Hoe gebeurt de kwaliteitsborging?

Het is belangrijk dat de kliniek die de behandeling uitvoert actief aan kwaliteitsborging doet. Dat betekent dat de procedures rond de operatie zorgvuldig op de cliënt zijn afgestemd. Dit om de eventuele risico’s te beperkenen het eindresultaat te optimaliseren. Controleer of de kliniek die u in gedachten hebt, een actief kwaliteitsbeleid voert. In sommige gevallen zijn er zelfs gespecialiseerde teams die zich alleen met kwaliteit bezighouden. Dat is uiteraard een voordeel ten opzichte van klinieken waar men niet over dezelfde mogelijkheden beschikt.

3. Hoe tevreden zijn de cliënten?

Bekijk of anderen goede ervaringen hebben met de kliniek van uw keuze. Wat is het resultaat van hun behandeling? En hebben zij het gehele proces als positief ervaren? Bekijk of u referenties kunt vinden over de kliniek, of specifiek voor de behandelmethode die voor u van toepassing is.

4. Hoe scoort de kliniek internationaal?

Als de kliniek vestigingen in andere landen heeft, kan dit betekenen dat de kliniek beschikt over een groot netwerk van deskundigen. In combinatie met een actieve kwaliteitsborging kan dit erop wijzen dat deze klinieken werken volgens de hoogste internationale normen.

5. Hoeveel artsen heeft de kliniek?

Als de kliniek meerdere artsen in dienst heeft, zijn er meer mogelijkheden voor kennisuitwisseling. Zo kunnen eventuele problemen sneller en eenvoudiger opgelost worden. Vraag hoeveel artsen er in de kliniek werken. Als het team uit meerdere artsen bestaat, kunt u ervan uitgaan dat er meer kennis uitgewisseld wordt dan wanneer er slechts één behandelend arts is.

6. Hoe ervaren zijn de artsen die de operaties uitvoeren?

Als men het in de oogchirurgie heeft over een operatie, bedoelt men de behandeling van één oog. Als een kliniek zegt dat een arts 2000 operaties heeft uitgevoerd, betekent dat in de praktijk meestal dat deze arts ongeveer 1000 cliënten heeft geopereerd. Vergelijk eventueel het aantal operaties dat de artsen in de verschillende klinieken hebben uitgevoerd. Refractiechirurgie is handwerk; daarom is het belangrijk dat de artsen veel operaties uitvoeren om hun vaardigheid op peil te houden.

7. Wordt de operatie geweigerd als die beter niet kan worden uitgevoerd?

Er zijn gevallen bekend van cliënten bij wie een onderzoek geweigerd werd, maar die vervolgens in een andere kliniek wel een operatie konden krijgen. Bedenk waarom een kliniek nee zegt: vaak vindt de arts of optometrist dat uw ogen niet in aanmerking komen voor een operatie, dat ze niet de juiste technieken kunnen aanbieden of dat u misschien te hoge verwachtingen hebt van het resultaat. Als een kliniek liever ja dan nee zegt, kan dit betekenen dat zij winst maken belangrijker vinden dan uw gezondheid.

8. Hoe vaak wordt de apparatuur gekalibreerd?

De apparaten die tijdens het onderzoek en de operatie gebruikt worden, zijn precisie-instrumenten en moeten regelmatig gekalibreerd worden. De kliniek moet kunnen aantonen hoe vaak de apparatuur gekalibreerd wordt.

9. Welke methodes gebruikt de kliniek?

Er bestaan meerdere operatiemethodes voor de correctie van het gezichtsvermogen. Welke methode voor uw ogen gekozen wordt, is afhankelijk van uw ogen. Welke methodes een kliniek aanbiedt, hangt bovendien af van de expertise die in die kliniek beschikbaar is. U kunt het beste naar een kliniek gaan waar u uit een groot aantal methodes kunt kiezen, dan is de kans het grootst dat u de juiste methode voor uw ogen krijgt aangeboden.

10. Is de kliniek altijd bereikbaar?

Na een operatie kunnen er vragen of problemen ontstaan waarop u als cliënt zo spoedig mogelijk een antwoord wilt. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe u hen kunt bereiken en dat er een 24 uurs telefoondienst is die u altijd kunt bellen.

Memira by Bergman Clinics is een onderdeel van Bergman Clinics. Bent u geïnteresseerd in een zichtcorrigerende behandeling, bent u van harte welkom in één van onze klinieken bij u in de buurt. Plan een vooronderzoek in via deze link.

Download informatiebrochure

Vestiging
Ik ben
Ik wil graag telefonisch benaderd worden voor meer informatie of het inplannen van een vooronderzoek.

Maak een afspraak

Bekijk welke tijdstippen er nu beschikbaar zijn om een afspraak te maken voor een vooronderzoek.

Of neem telefonisch contact met ons op via: 088 – 9000 680.

Veelgestelde vragen