Voorzetlenzen

Heeft u een sterke oogafwijking, dan is ooglaseren voor u waarschijnlijk minder geschikt en komt u mogelijk wel in aanmerking voor een voorzetlensimplantatie. Daarbij implanteren we een extra lens, een soort contactlens, voor uw eigen ooglens. Ook geschikt voor personen met grote refractie-afwijkingen of met te dunne hoornvliezen voor een ooglaserbehandeling.

  • Correctie van verziendheid, bijziendheid en astigmatisme (cilinderafwijking)
  • Snelle ingreep, met snel herstel van het gezichtsvermogen
  • Omkeerbaar proces, de anatomie van uw oog verandert niet
  • Mogelijk goed alternatief voor personen met grote refractie-afwijkingen en/of dunne hoornvliezen

Hoeveel kost een voorzetlensbehandeling?

Wanneer bevelen wij voorzetlenzen aan?

Indien uw refractie-afwijking te groot blijkt om met een ooglaserbehandeling te corrigeren of als deze behandeling niet mogelijk is vanwege de geringe dikte van uw hoornvliezen, kunnen wij een voorzetlens plaatsen. Een voorzetlens is een omkeerbare oplossing van hoge optische kwaliteit, die ook een alternatief biedt bij kleinere refractie-afwijkingen.

Zo verloopt het aanbrengen van een voorzetlens

Vóór de behandeling

Tijdens het  vooronderzoek is met u besproken of het mogelijk of wenselijk is dat beide ogen op één dag behandeld worden, of dat er één oog per keer behandeld wordt.

Op de behandeldag
Op de behandeldag ontmoet u het behandelend team en de oogarts. Nogmaals vertellen zij u hoe alles in zijn werk gaat en waar u na de behandeling aan moet denken. U kunt vragen stellen als u ergens aan twijfelt en u krijgt verdovende en pupilvergrotende oogdruppels. Indien u dit wenst, kunt u ook voor de behandeling zelf pijnstillers innemen. De behandeling is niet pijnlijk, maar het is normaal dat u voor een behandeling enige onrust voelt.

Vervolgens brengen wij de nieuwe lens in uw oog aan. De lensimplantatie duurt ongeveer 15 minuten per oog. Daarna mag u zo lang als u wilt rusten in onze rustkamer. U mag niet meteen na de behandeling autorijden; zorg dus van tevoren voor vervoer naar huis. Houd er rekening mee dat u in totaal ongeveer 5 uur in de kliniek verblijft.

Na de behandeling

Na de behandeling worden er afspraken gemaakt voor een aantal controles, om na te gaan of uw gezichtsvermogen zich op de juiste manier ontwikkelt. Het herstel na een voorzetlensbehandeling is kort en pijnloos. De meeste cliënten herstellen binnen een dag, omdat er slechts een kleine opening nodig is om de lens in het oog te plaatsen. De cliënten ervaren meestal minimaal ongemak en kunnen de volgende dag al weer aan het werk. Het gezichtsvermogen is meestal volledig stabiel na drie maanden, aan het eind van het herstelproces. Een voorzetlens veroorzaakt geen droge ogen. Het is belangrijk dat u de instructies opvolgt die u van de arts krijgt naar aanleiding van de behandeling.

In gesprek over voorzetlenzen

Een veilige methode

Bij Memira maken wij alleen gebruik van beproefde methodes. Dit zijn methodes waarvan veel klinische gegevens bestaan, die wijzen op een hoge mate van veiligheid en cliënttevredenheid. Onze kwaliteitsafdeling zorgt voor systematische monitoring van de resultaten en borging van alle klinische procedures, allemaal om u een nauwkeurige behandeling ter correctie van het gezichtsvermogen te kunnen aanbieden met een zo goed mogelijk resultaat.

Iedere chirurgische ingreep gaat gepaard met een zeker risico, maar ernstige complicaties bij een lenswissel zijn uiterst zeldzaam. Bovendien kunnen de meeste complicaties achteraf behandeld worden als ze op tijd ontdekt worden. Daarom raden wij u aan contact met ons op te nemen als u zich na de behandeling ergens zorgen over maakt. Om het risico op infecties zo klein mogelijk te maken, is het zeer belangrijk dat u de adviezen die u vóór de behandeling krijgt, nauwgezet opvolgt. Bijwerkingen als droge ogen, matige oogirritatie en lichtkringen rond lichtbronnen komen voor, maar zijn in veruit de meeste gevallen van voorbijgaande aard.

Sommige cliënten hebben een aanvullende behandeling nodig om het gewenste resultaat te verkrijgen. Deze behandeling is dankzij onze vijfjarige garantie bij de prijs inbegrepen.

Lees het volledige overzicht van de risico’s op bijwerkingen en complicaties bij voorzetlenzen.

Vooronderzoek

Als u besloten hebt een oogbehandeling bij Memira te laten uitvoeren, is de eerste stap een vooronderzoek. Tijdens dit onderzoek komt u te weten welke behandeling voor uw ogen het meest geschikt is.

Maak een afspraak

Bekijk welke tijdstippen er nu beschikbaar zijn om een afspraak te maken voor een vooronderzoek.

Of neem telefonisch contact met ons op via: 088 – 9000 680.