Uw Rechten & Privacy

Wij vinden het beschermen van uw privacy belangrijk. Daarom heeft Memira by Bergman Clinics een privacy statement opgesteld. In dit Privacy Statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook leest u hoe u contact met ons kan opnemen over vragen over de verwerkingen en het Privacy Statement.

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen.

Memira stelt uw interesse in onze behandeling en uw bezoek aan onze website zeer op prijs. Wij willen ervoor zorgen dat het u duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt en wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoek van onze site.

De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres zullen op de volgende wijzen worden gebruikt:

  • Informatie die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag uit te voeren. Deze informatie wordt na 6 maanden verwijderd uit onze database.
  • Informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid.

Persoonlijke informatie die u ons toestuurt kan pas dan veilig door ons worden beheerd, als die onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is. Denkt u daaraan bij het verzenden van vertrouwelijke informatie. De opgeslagen informatie zullen we ook gebruiken voor interne bezoekanalyses om de site verder te optimaliseren.

Voor de meest actuele versie van ons privacy statement klik op deze link 

Vragen omtrent persoonsgegevens

Wij helpen u graag met al uw vragen en verzoeken rondom de verwerking van uw persoonsgegevens en medisch dossier. U kunt hieronder terecht voor antwoorden op de meest gestelde vragen. Indien uw antwoord hier niet bij zit, kun u contact met ons opnemen via privacy@bergmanclinics.nl. U kunt onze FG bereiken op fg@bergmanclinics.nl.

Verzoek indienen

Hieronder kunt u een verzoek bij ons indienen betreffende uw medisch dossier. Wij vragen u om ons alle informatie te geven die gevraagd wordt, zodat wij uw verzoek snel en adequaat kunnen afhandelen. Let op: dient u een verzoek in namens iemand anders, stuur dan ook een machtigingsformulier of een ander bewijs van vertegenwoordiging mee. Is uw zoon of dochter ouder dan 16 jaar, dient hij of zij zelf dit verzoek in te dienen.

Ik heb een verzoek dat gaat over: 

Overdracht van gecodeerde gegevens en automatische verwijdering 

Wij waarborgen de bescherming van uw persoonsgegevens en nemen maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit ervan te waarborgen. Als onderdeel van onze diensten moeten we mogelijk gecodeerde gegevens overdragen die de volgende persoonlijke gegevens bevatten: telefoonnummers, e-mailadressen, namen en boekingstype-informatie. 

Deze informatie kan worden vergeleken met gebruikersaccounts bij derden, zoals Meta, om specifieke functies of gerichte marketing mogelijk te maken. We zorgen ervoor dat alle overdracht van dergelijke gecodeerde gegevens plaatsvindt met de nodige technische maatregelen om de integriteit en veiligheid ervan te beschermen. 

We willen u erop wijzen dat zodra de overdracht en afstemming van versleutelde gegevens is voltooid, de oorspronkelijke versleutelde gegevens automatisch worden verwijderd uit het systeem van de derde partij. Dit om de opslagperiode te minimaliseren en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet. Maximale bewaartijd is 48 uur. 

Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving voor gegevensbescherming en werken er actief aan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier worden verwerkt.

Maak een afspraak

Bekijk welke tijdstippen er nu beschikbaar zijn om een afspraak te maken voor een vooronderzoek.

Of neem telefonisch contact met ons op via: 088 – 9000 680.