Wat is het resultaat van een lensvervangende operatie (RLE)?

Veel mensen denken dat ouderdomsverziendheid alleen met behulp van een leesbril of multifocale bril gecorrigeerd kan worden. Gelukkig is dat niet waar, want met een lensvervangende operatie kunnen wij je zicht permanent corrigeren. Een lensvervangende operatie, de methode die wij gebruiken om refractie-afwijkingen te corrigeren, is de meest voorkomende operatie ter correctie van het gezichtsvermogen. Maar hoe goed wordt het resultaat na een lensvervangende operatie?

Wetenschappelijke onderzoeken

Klinische studies wijzen uit dat de resultaten van lensvervangende operatie goed zijn. Deze studies worden echter vaak in vaktijdschriften gepubliceerd en zijn dus moeilijk te begrijpen voor wie de terminologie niet goed kent. In deze blog leggen we het uit in begrijpelijke taal, zodat u weet wat u van een lensvervanging kunt verwachten, en vergelijken we de cijfers met die van de operaties die wij uitvoeren. Twee kenmerken die bepalen hoe goed het resultaat wordt, zijn gezichtsscherpte en refractie-afwijking.

Gezichtsscherpte

U kunt uw gezichtsscherpte meten met een letterkaart. Dat gebeurt door de letters op een bord vanaf een bepaalde afstand te lezen. Dit kent u misschien wel van een bezoek bij de optometrist. Iedere rij letters wordt aangegeven met een getal tussen 0,0 en 2,0. Een gezichtsscherpte van 1 is normaal; 0,5 is de grens waarbij u nog zonder hulpmiddelen zoals een bril of lenzen mag autorijden. Bij een score lager dan 0,5 hebt u ook moeite om de grotere letters op het bord te zien, terwijl u bij een resultaat van meer dan 1,0 zelfs de kleine letters goed ziet. Let op: het getal van de gezichtsscherpte is niet hetzelfde als het getal dat de sterkte van uw bril of contactlenzen aangeeft; dit is een veelvoorkomende misvatting.

Refractie-afwijking

De grootte van uw refractie-afwijking wordt in dioptrieën aangegeven. Zowel bijziendheid als verziendheid en astigmatisme zijn refractie-afwijkingen die in dioptrieën aangegeven worden. Een dioptrie van -3,0 D geeft aan dat u bijziend bent, wat gecorrigeerd moet worden door glazen met een sterkte van dioptrie -3,0. Een dioptrie van +3,0 D geeft aan dat u verziend bent, wat moet worden gecorrigeerd door glazen met een sterkte van +3,0 D.

De resultaten bij Memira

Om het resultaat van een lensvervangende operatie te meten, wordt berekend hoeveel personen na de eerste operatie nog een restafwijking van +/- 0,5 D hebben. Binnen dit spectrum gaan we ervan uit dat de geopereerde cliënt een goede gezichtsscherpte heeft zonder een bril of lenzen nodig te hebben. De resultaten van de lensvervangende operatie door Memira worden vergeleken met de internationale normen en worden voortdurend gecontroleerd door onze kwaliteitsafdeling met behulp van de resultaten van nieuwe bezoeken in combinatie met onderzoeken naar cliënttevredenheid.

Resultaten m.b.t. gezichtsscherpte

Van de 4800 ogen die Memira in 2017 met trifocale lenzen heeft behandeld, ziet het resultaat er als volgt uit:

  • 76,2% had zonder bril een gezichtsscherpte van 1,0 of beter.
  • 99,8% had zonder bril een gezichtsscherpte van 0,5 of beter.
  • 4% kon na de operatie meer rijen op de letterkaart zien dan vóór de operatie met een bril of lenzen

Het doel is dat u na een operatie bij Memira even goed ziet als dat u zou zien met een bril. Wat bleek, 4% van onze cliënten ziet dus nóg beter dan met de juiste bril voor de operatie het geval was. Op basis van de optiek van de lens, die het gezichtsvermogen zowel op lange als op korte afstand corrigeert, heeft 80% van onze cliënten na de eerste operatie de ervaring dat ze in het donker (nieuwe) halo’s rond lichtbronnen zien.

Resultaten m.b.t. gezichtsscherpte

Van de 4800 ogen die Memira in 2017 met trifocale lenzen heeft behandeld, ziet het resultaat er als volgt uit:

  • 88% had een restafwijking van ± 0,5 D.
  • 99% had een restafwijking van ± 1,0 D.

Degenen die na een lensvervangende operatie een grotere resterende refractie-afwijking vertonen dan ± 0,5 D, krijgen meestal een aanvullende ooglaserbehandeling. Deze is bij de prijs inbegrepen als u ervoor kiest uw gezichtsvermogen te laten corrigeren door Memira.

Het doel van een lensvervangende operatie is dat de cliënt minder behoefte heeft aan een bril of contactlenzen. Desondanks geeft 89 procent van de personen die een lensvervanging bij Memira hebben laten uitvoeren aan dat ze volledig brilvrij zijn. Of u nu een lensvervangende operatie bij ons laat uitvoeren of bij een andere kliniek, het is altijd een goed idee om de resultaten van de kliniek te controleren. Zo komt u te weten wat u van een lensvervangende operatie kunt verwachten.

Bent u geïnteresseerd in een lensvervangende operatie bij Memira? Plan dan een vooronderzoek in bij een van onze klinieken bij u in de buurt.

Download informatiebrochure

Vestiging
Ik ben
Ik wil graag telefonisch benaderd worden voor meer informatie of het inplannen van een vooronderzoek.

Maak een afspraak

Bekijk welke tijdstippen er nu beschikbaar zijn om een afspraak te maken voor een vooronderzoek.

Of neem telefonisch contact met ons op via: 088 – 9000 680.

Veelgestelde vragen