De blinde vlek: een gebied zonder fotoreceptoren

De blinde vlek, of de “papil”, zoals hij eigenlijk heet, is een gebied van het netvlies dat uitsluitend sensorisch is. Dat betekent dat de papil informatie stuurt, maar geen eigen informatie registreert. In dit gebied zijn er geen lichtgevoelige cellen (fotoreceptoren) die het licht dat het oog binnenkomt kunnen waarnemen. Vandaar dat men dit gebied “de blinde vlek” noemt.

Blinde-vlek
Blinde-vlek

Waarom bestaat het?

De blinde vlek bevindt zich bij het punt waar de oogzenuw het oog verlaat. Helemaal van achter in het oog en een beetje naar de neus toe vanuit het centrale gezichtspunt. Je zou kunnen zeggen dat het een verzamelplaats is voor de zenuwvezels (axon) van de gezichtscellen. Hier komen de zenuwvezels samen om gebundeld te worden en gezamenlijk de oogzenuw te vormen. De oogzenuw leidt de visuele indrukken verdere naar het gezichtscentrum in de hersenen.

Kun je merken dat de blinde vlek er is?

In normale gevallen merkt u er niets van. Dit omdat het ene oog datgene compenseert wat het andere oog mist. Wat in het gezichtsveld van het linkeroog door de blinde vlek verhuld wordt, wordt door het rechteroog gezien en andersom. De blinde vlek van het rechteroog bevindt zich rechts in het gezichtsveld van dit oog. Die van het linkeroog bevindt zich links in het gezichtsveld. De reden waarom u hem evenmin opmerkt als u een oog dichtdoet, is dat de hersenen een ongelooflijk vermogen hebben om ontbrekende delen in het gezichtsveld op te vullen.

Het is echter wel mogelijk uw blinde vlek te vinden. In dit experiment neemt u een wit blad en tekent u daarop een cirkel en een kruisje. Met een onderlinge afstand van ongeveer tien centimeter. Teken de cirkel links van het kruisje. Neem vervolgens het blad en houd het voor uw rechteroog. Concentreer uw blik op het kruisje met uw linkeroog en breng het blad langzaam dichter naar uw gezicht toe. Als u uw blik op het kruisje blijft vestigen, verdwijnt de cirkel op een zekere afstand uit uw gezichtsveld. Dat komt door de blinde vlek van uw linkeroog!

Maak een afspraak

Bekijk welke tijdstippen er nu beschikbaar zijn om een afspraak te maken voor een vooronderzoek.

Of neem telefonisch contact met ons op via: 088 – 9000 680.

Hebt u oogklachten?

Memira by Bergman Clinics voert alleen behandelingen ter correctie van het gezichtsvermogen uit (die de cliënt zelf betaalt – zie onze prijslijsten). Echter kunt u bij een van onze vestigingen Bergman Clinics | Ogen wel terecht voor de behandeling van oogproblemen.

Als u een oogaandoening hebt of vermoedt dat u een oogziekte hebt, neemt u dan contact op met uw huisarts. Met een verwijzing van uw huisarts kunt u vervolgens een afspraak maken bij Bergman Clinics | Ogen. Ga voor meer informatie over Bergman Clinics | Ogen en de verschillende vestigingen naar www.bergmanclinics.nl/ogen.

Veelgestelde vragen