ATTENTIE: UPDATE CORONAVIRUS
Vanaf 14 oktober zijn nieuwe maatregelen van kracht om het coronavirus in Nederland terug te dringen. Lees het meest recente nieuwsbericht >>

Verziendheid (hyperopie)

Een jongere persoon die verziend is, ziet slecht op korte afstand, maar meestal goed op grote afstand. Dit komt doordat het licht dat het oog in komt, te weinig gebroken wordt en niet op het netvlies gefocust wordt als het oog in rust is. Als men ouder wordt, krijgt men geleidelijk meer problemen om het gezichtsvermogen aan verschillende afstand aan te passen (te accommoderen). Dit heeft als resultaat dat oudere mensen die verziend zijn, meestal zowel op grote als op korte afstand slecht zien.

De medische term voor verziendheid is hyperopie.

Verziendheid is net als bijziendheid tot op zekere hoogte erfelijk. Vaak wordt verziendheid pas op volwassen leeftijd ontdekt. Dit komt omdat het oog zich bij kinderen en jongeren beter kan focussen (accommoderen), zodat ze ondanks de refractie-afwijking toch duidelijk zien. Verziende kinderen kunnen hoofdpijn en leesproblemen krijgen als hun verziendheid niet gecorrigeerd wordt.

Waarom is iemand verziend?

Als u ergens naar kijkt, komen de lichtstralen van het voorwerp in het oog terecht. Eerst passeren ze het hoornvlies en daarna de ooglens. Uiteindelijk bereiken ze de lichtgevoelige cellen in het netvlies, helemaal achter in het oog. De lichtstralen moeten gebroken en verzameld worden op één punt op het netvlies, om u scherp te laten zien. Het voorwerp waar u uw blik op vestigt, wordt dan helder en duidelijk ervaren.

Vid normal syn bryts ljusstrålarna till en punkt på näthinnan.
Normaal gezichtsvermogen.

Bij refractie-afwijkingen wordt het licht niet op één punt op het netvlies gefocust. De lichtstralen raken het netvlies over een groter gebied.

Bij verziendheid worden de lichtstralen een stukje achter het netvlies gefocust. Dit komt doordat het lichtbrekende vermogen van het hoornvlies en de lens te gering is ten opzichte van de lengte van het oog. De reden is meestal dat het oog korter is dan normaal. Het kan ook komen doordat het hoornvlies niet voldoende gekromd is en/of omdat de lens te zwak is.

Vid översynthet bryts ljusstrålarna bakom näthinnan.
Verziendheid.

Als u op grote afstand kijkt, kan de ooglens de foute breking van de lichtstralen bij verziendheid meestal aanpassen (accommoderen). Op korte afstand is dit voor het oog veel inspannender. Bij kinderen en jongere mensen is dit vermogen beter, aangezien de ooglens bij hen nog elastisch is. Met de toenemende leeftijd verhardt de lens en verliest hij een groot deel van zijn accommodatievermogen. Hierdoor treedt de verziendheid meer op de voorgrond.

De mate van verziendheid bepalen

Refractie-afwijkingen worden gemeten in dioptrieën, een meeteenheid voor het lichtbrekende vermogen van het oog. Het aantal dioptrieën weerspiegelt de sterkte die nodig is voor een correcte breking van het licht. Bij verziendheid is het lichtbrekende vermogen te zwak. Dat moet dan versterkt worden zodat de lichtstralen eerder gebroken kunnen worden, dus op het netvlies in plaats van erachter. Hierdoor is het dioptriecijfer bij verziendheid positief.

Vaak wordt een lichte mate van verziendheid geclassificeerd als dioptrie tot +2. Matige verziendheid bedraagt komt overeen met dioptrie tot +4, terwijl verziendheid van meer dan +4 dioptrie als ernstige verziendheid beschouwd wordt.

Correctie van verziendheid

Verziendheid kan gecorrigeerd worden met een bril of een lens met plussterkten (het dioptriecijfer). Als u het lastig vindt om een bril of lenzen te dragen, kan een behandeling ter correctie van het gezichtsvermogen een uitstekend alternatief zijn. Er bestaan meerdere methodes om verziendheid te corrigeren, afhankelijk van uw refractie-afwijking en de vooruitzichten voor uw ogen.

Bij een ooglaserbehandeling wordt de vorm van het hoornvlies veranderd om het lichtbrekende vermogen van het oog te versterken. Een andere methode is een lenswissel, waardoor het oog een nieuwe lens krijgt die het licht op de juiste manier breekt.