Kwaliteit

Bij Memira by Bergman Clinics zijn we niet alleen bezig de kwaliteit van het zicht van onze cliënten te optimaliseren, maar kijken we ook naar mogelijkheden om onze zorg iedere dag beter te maken. Dat doen we door onze zorg continu te evalueren en te kijken hoe het anders kan.

We registreren dan ook allerlei gegevens rond de behandeling en vragen ook aan cliënten om vragenlijsten in te vullen. Door alle verzamelde data te analyseren, krijgen we steeds een beter beeld van onze resultaten, en resultaten van onze behandelingen.

Deze informatie is voor ons belangrijk om de zorg steeds beter te maken. We vinden het echter ook belangrijk dat cliënten, geïnteresseerden, verzekeraars of andere zorgverleners inzicht hebben in de kwaliteit van de zorg die wij bieden. We maken dan ook de kwaliteitsgegevens die we hebben openbaar. De informatie verversen we regelmatig, zodat altijd de meest recente analyses beschikbaar zijn.

De kwaliteitsinformatie hebben we geordend naar de volgende onderwerpen:

  • Resultaat van de behandeling
  • Veiligheid
  • Clientgerichtheid
  • Ervaring van arts en team

Resultaat van de behandeling

U komt bij Memira by Bergman Clinics vanwege bepaalde klachten die u verholpen wilt hebben. De kwaliteitsmaten die bij resultaat staan beschreven, geven een indruk van het resultaat van de behandeling.

Veiligheid

Bij Memira by Bergman Clinics werken we zo veilig mogelijk. Bij een operatie bestaat echter altijd een kleine kans op complicaties, zoals infecties of nabloedingen. U krijgt daar uitgebreide voorlichting over van uw arts. Het onderwerp veiligheid geeft een beeld hoe vaak veiligheidsrisico’s zijn opgetreden.

Cliëntgerichtheid

Het is voor Memira by Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen. Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen voeren we bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties die binnen komen op Zorgkaart Nederland.

Ervaring van arts en team

Zorg vergt deskundigheid en ervaring. Het is dan ook belangrijk dat zorgleners geschoold zijn en regelmatig bijscholing krijgen. Het vaker verrichten van de handelingen vergroot de vaardigheid. Cliënten geven aan dat zij graag behandeld willen worden door een arts die vaak een bepaalde handeling uitvoert. Bij dit onderwerp maken wij inzichtelijk hoe we de ervaring van de artsen en hun teams borgen.

Maak een afspraak

Bekijk welke tijdstippen er nu beschikbaar zijn om een afspraak te maken voor een vooronderzoek.

Of neem telefonisch contact met ons op via: 088 – 9000 680.