Memira’s blog

Anne Schrama-Kiers

Fijne kliniek en snelle behandeling, die me 100% meeviel. Had ik me daar nou zo druk om gemaakt?
Lees verder