Oogaandoeningen Memira by Bergman Clinics voert alleen behandelingen ter correctie van het gezichtsvermogen uit. Als u een oogaandoening hebt of vermoedt dat u een oogziekte hebt, neemt u dan contact op met uw huisarts. Met een verwijzing van uw huisarts kunt u vervolgens een afspraak maken bij een van onze Bergman Clinics | Ogen vestigingen.

Glasvochtloslating

Glasvochtloslating vertoont zich meestal in de vorm van kleine, variabele vlekjes of puntjes in het gezichtsveld. Het is een gevolg van het verouderingsproces en treft de meeste mensen ouder dan zestig jaar. Deze toestand is meestal volkomen ongevaarlijk, maar het is belangrijk om via een oogonderzoek andere oorzaken van deze symptomen uit te sluiten.

Glasvochtloslating

Het glasachtig lichaam is een geleiachtige vloeistof die de ruimte in het oog tussen de lens en het netvlies opvult. Met de leeftijd begint het glasachtig lichaam te verschrompelen, wordt het wateriger en kan het van het netvlies loslaten. Dan ontstaat de zogenaamde “glasvochtloslating”.

Oorzaken van glasvochtloslating

Ook al klinkt het woord “glasvochtloslating” onaangenaam, toch is het een natuurlijk deel van het verouderingsproces. Het treft de meeste ouderen en veel mensen merken het niet eens. Dit natuurlijke proces begint vaak op middelbare leeftijd, maar kan ook eerder beginnen.

Glasvochtloslating is meestal ongevaarlijk, maar het is belangrijk een oogonderzoek te laten uitvoeren om uit te sluiten dat de aandoening te wijten is aan een complicatie of een andere oogziekte.

Symptomen

De symptomen van glasvochtloslating kunnen plotseling ontstaan en komen meestal tot uiting in de vorm van variabele puntjes, streepjes, vlekjes of webben in het gezichtsveld. Deze symptomen worden “vertroebelingen” genoemd.

Wat u ziet, zijn verdichtingen/proteïneklompjes in het glasachtig lichaam als gevolg van de gewijzigde structuur. Deze onregelmatigheden werpen schaduwen op het netvlies en worden gezien in de vorm van variabele structuren, die “floaters” (muscae volitantes) genoemd worden. Soms kunt u ook lichtflitsen waarnemen: dit komt doordat het glasachtig lichaam aan het netvlies trekt. Als u lichtflitsen ziet, is het belangrijk dat u het netvlies snel laat onderzoeken.

De symptomen kunnen lastig zijn, maar ze hebben geen invloed op uw gezichtsscherpte. Soms kunnen enkele details door de vertroebelingen verduisterd worden. Dan kan het helpen om een paar keer omhoog en omlaag te kijken, zodat de vertroebelingen zich verplaatsen.

Behandeling

Als u na een onderzoek de diagnose glasvochtloslating krijgt, wordt er geen behandeling opgestart. Deze toestand is permanent, maar de meeste mensen wennen aan de vertroebelingen. De lichtflitsen worden meestal op termijn minder frequent. In extreme gevallen, als het gezichtsvermogen ernstig verstoord wordt door de schaduwen, kan een operatie overwogen worden waarbij het volledige glasachtig lichaam wordt weggenomen of de structuren met een laser vernietigd worden.

Als de vertroebelingen of de lichtflitsen plotseling toenemen of als uw zicht wazig wordt, moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met een oogarts. Een complicatie van glasvochtloslating is dat er openingen in het netvlies kunnen ontstaan. Het is belangrijk dit uit te sluiten. De oogarts onderzoekt het oog met een microscoop om te zien of er tekenen van openingen in het netvlies zijn. Als de oogarts een opening in het netvlies ontdekt, moet dit behandeld worden om netvliesloslating te voorkomen. De opening wordt dan met een laserbehandeling in de oogkliniek hersteld.

Maak een afspraak

Bekijk welke tijdstippen er nu beschikbaar zijn om een afspraak te maken voor een vooronderzoek.

Of neem telefonisch contact met ons op via: 088 – 9000 680.

Hebt u oogklachten?

Memira by Bergman Clinics voert alleen behandelingen ter correctie van het gezichtsvermogen uit (die de cliënt zelf betaalt – zie onze prijslijsten). Echter kunt u bij een van onze vestigingen Bergman Clinics | Ogen wel terecht voor de behandeling van oogproblemen.

Als u een oogaandoening hebt of vermoedt dat u een oogziekte hebt, neemt u dan contact op met uw huisarts. Met een verwijzing van uw huisarts kunt u vervolgens een afspraak maken bij Bergman Clinics | Ogen. Ga voor meer informatie over Bergman Clinics | Ogen en de verschillende vestigingen naar www.bergmanclinics.nl/ogen.

Veelgestelde vragen