Lensvervanging met multifocale lens

In tegenstelling tot monofocale lenzen krijgt u met een multifocale lens een goed gezichtsvermogen op zowel korte als lange afstand. Ook kunt u uw gezichtsvermogen beter aan uw behoeften aanpassen.

  • Correctie van ouderdomsverziendheid, verziendheid, bijziendheid en astigmatisme
  • Goed gezichtsvermogen, zowel op lange als op korte afstand
  • Nieuwste lensdesign – trifocale lenzen

Hoeveel kost een lensvervanging met een multifocale lens? PRIJS 

Meer sterkten – meer mogelijkheden

De lenzen hebben meerdere sterkten; daardoor worden er meerdere beelden op het netvlies gecreëerd. Multifocale lenzen met twee sterkten worden “bifocaal” genoemd en zorgen voor een goed gezichtsvermogen op korte en lange afstand. Lenzen met drie sterkten worden “trifocaal” genoemd. Deze zorgen niet alleen voor een beeld op lange en korte afstand, maar ook daartussenin. De hersenen kiezen automatisch het beeld waarop gefocust wordt, maar het kan na de behandeling even duren om hieraan te wennen. Tijdens het vooronderzoek kan worden beslist welk lenstype voor u geschikt is.

Torische lens bij astigmatisme (cilinderafwijking)

Multifocale lenzen kunnen torisch zijn. Dat houdt in dat ze speciaal gemaakt zijn om astigmatisme te corrigeren. Tijdens het vooronderzoek zien we of u astigmatisme hebt en of u baat hebt bij een torische lens. Soms blijft astigmatisme ook na de behandeling bestaan, ondanks het feit dat we een torische lens hebben aangebracht. Mogelijk hebt u dan een aanvullende laserbehandeling nodig; deze is inbegrepen in de prijs voor de lensvervanging.

Zo verloopt de behandeling

Vóór de behandeling

Bij het vooronderzoek is met u besproken of het mogelijk of wenselijk is dat beide ogen op een dag behandeld worden, of dat er een oog per keer behandeld wordt.
Ook bespreken we met u de mogelijkheden van verdoving.

Op de behandeldag

Op de behandeldag ontmoet ontmoet u het behandelend team en de oogarts die u bij het vooronderzoek heeft gesproken. Nogmaals vertellen zij u hoe alles in zijn werk gaat en waar u na de behandeling aan moet denken. U kunt vragen stellen als u ergens aan twijfelt en u krijgt verdovende en pupilvergrotende oogdruppels. Indien u dit wenst, kunt u ook voor de behandeling zelf pijnstillers innemen. De behandeling is niet pijnlijk, maar het is normaal dat u voor een behandeling enige onrust voelt.

Tijdens de ingreep

Tijdens de ingreep wordt u behandeld door een team dat bestaat uit uw oogarts, de anesthesie verpleegkundige en twee verpleegkundigen, die de hele tijd bij u blijven. Wij verdoven uw ogen plaatselijk, meestal met verdovende oogdruppels, soms (desgewenst) met een verdovend prikje.

Vervolgens vervangen we uw eigen ooglens door een nieuwe kunstlens, die de rest van uw leven kan blijven zitten. De volledige lensvervangende operatie duurt ongeveer 15 minuten per oog. Daarna mag u zo lang als u wilt rusten in onze rustkamer. U mag niet meteen na de behandeling autorijden; zorg dus van tevoren voor vervoer naar huis. Houd er rekening mee dat u in totaal ongeveer 2 uur in de kliniek verblijft.

Na de behandeling

Na de behandeling worden er afspraken gemaakt voor een aantal controles, om na te gaan of uw gezichtsvermogen zich op de juiste manier ontwikkelt. Meestal kunt u meteen na de behandeling goed zien, maar het kan enkele maanden tot een jaar duren voor u helemaal aan uw nieuwe gezichtsvermogen gewend bent. De controles zijn inbegrepen in de prijs van de behandeling. Soms is het nodig de lensvervanging aan te vullen met een laseroperatie om het gewenste resultaat te verkrijgen. Dat is normaal en deze operatie is ook inbegrepen in de prijs van de lensvervangende operatie.

Een veilige methode

Bij Memira maken wij alleen gebruik van beproefde methodes. Dit zijn methodes waarvan veel klinische gegevens bestaan, die wijzen op een hoge mate van veiligheid en patiënttevredenheid. Onze kwaliteitsafdeling zorgt voor systematische monitoring van de resultaten en borging van alle klinische procedures, allemaal om u een nauwkeurige operatie ter correctie van het gezichtsvermogen te kunnen aanbieden met een zo goed mogelijk resultaat.

Iedere chirurgische ingreep gaat gepaard met een zeker risico, maar ernstige complicaties bij een lensvervanging zijn uiterst zeldzaam. Bovendien kunnen de meeste complicaties achteraf behandeld worden als ze op tijd ontdekt worden. Daarom raden wij u aan contact met ons op te nemen als u zich na de operatie ergens zorgen over maakt. Om het risico op infecties zo klein mogelijk te maken, is het zeer belangrijk dat u de adviezen die u vóór de operatie krijgt, nauwgezet opvolgt. Enkele mogelijke bijwerkingen zijn: moeilijk zien in het donker, een wazig beeld, verblinding en lichtkringen rond lichtbronnen, maar deze zijn over het algemeen van voorbijgaande aard. Na een lenswissel bestaat ook een risico op zogenaamde nastaar. Deze kan eenvoudig, snel en gratis verholpen worden in het ziekenhuis.

Sommige cliënten hebben een aanvullende behandeling nodig om het gewenste resultaat te verkrijgen. Deze behandeling is dankzij onze vijfjarige garantie bij prijs inbegrepen.
Lees het volledige overzicht van de risico’s op bijwerkingen en complicaties bij een multifocale lensvervanging (RLE).

Nazorg

In de meeste gevallen kunt u na 1 tot 2 dagen weer werken, maar het is zeer belangrijk dat u alle instructies opvolgt. U mag tijdens de week na de behandeling absoluut niet in een vuile omgeving werken, bijvoorbeeld in een stal of op een bouwplaats, omdat daar een verhoogd risico op infectie bestaat. Ook mag u tijdens die eerste week niet sporten, niet naar de sauna of het zwembad gaan en moet u water in de ogen vermijden.

Tijdens de eerste vier weken is het belangrijk dat u niet aan contactsport, watersport of duiken doet. Gebruik de aanbevolen oogdruppels de eerste maanden volgens het voorgeschreven schema. Het is belangrijk dat u alle geplande controleafspraken nakomt, ook al hebt u de indruk dat u perfect kunt zien. De optometrist onderzoekt uw ogen en kan afwijkingen zien die verholpen moeten worden, ook al ervaart u die zelf niet. Als u ongerust bent of vragen hebt, twijfel dan niet en richt u meteen tot ons.

Maak een afspraak

Bekijk welke tijdstippen er nu beschikbaar zijn om een afspraak te maken voor een vooronderzoek.

Of neem telefonisch contact met ons op via: 088 – 9000 680.