Lensvervanging met monofocale lens

Met een monofocale lens heeft u zonder bril een goed gezichtsvermogen op korte of op lange afstand. De meeste mensen kiezen voor een goed gezichtsvermogen op lange afstand en vullen dit aan met een leesbril om ook op korte afstand goed te kunnen zien.

  • Correctie van verziendheid, bijziendheid en astigmatisme
  • Goed gezichtsvermogen op lange of op korte afstand, zonder bril
  • Minder neveneffecten dan bij multifocale lensvervanging

Hoeveel kost een lensvervanging met een monofocale lens? PRIJS 

Torische lens bij astigmatisme (cilinderafwijking)

Monofocale lenzen kunnen torisch zijn, wat betekent dat ze speciaal gemaakt zijn om astigmatisme (cilinderafwijking) te corrigeren. Tijdens het vooronderzoek gaan we na of u astigmatisme hebt en of u baat hebt bij een torische lens. Soms blijft enig astigmatisme na de operatie bestaan ondanks het feit dat we een torische lens hebben aangebracht. Dan is het mogelijk dat u een aanvullende laserbehandeling nodig hebt, die inbegrepen is in de prijs voor de lensvervanging.

De behoefte aan een leesbril verminderen met monovisie

Door een monofocale lens aan te brengen die het gezichtsvermogen op korte afstand op één oog focust en het gezichtsvermogen op lange afstand op het andere oog focust, kunnen we de behoefte aan een leesbril verminderen. Dit wordt “monovisie” genoemd. Het betekent dat u niet dezelfde mogelijkheid hebt om traploos op verschillende afstanden te focussen als met multifocale lenzen. Monofocale lenzen zijn echter goedkoper dan multifocale lenzen. Na een monofocale lensvervanging verloopt de aanpassing van de hersenen aan de nieuwe lenzen sneller dan bij een multifocale lensvervanging . U hebt minder halo-effecten, die enige tijd na de lensvervanging voorkomen.

Zo verloopt de behandeling

Vóór de behandeling

Bij het vooronderzoek is met u besproken of het mogelijk of wenselijk is dat beide ogen op een dag behandeld worden, of dat er een oog per keer behandeld wordt.
Ook bespreken we met u de mogelijkheden van verdoving.

Op de behandeldag

Op de behandeldag ontmoet ontmoet u het behandelend team en de oogarts die u bij het  vooronderzoek heeft gesproken. Nogmaals vertellen zij u hoe alles in zijn werk gaat en waar u na de behandeling aan moet denken. U kunt vragen stellen als u ergens aan twijfelt en u krijgt verdovende en pupilvergrotende oogdruppels. Indien u dit wenst, kunt u ook voor de behandeling zelf pijnstillers innemen. De behandeling is niet pijnlijk, maar het is normaal dat u voor een behandeling enige onrust voelt.

Tijdens de ingreep 

Tijdens de ingreep wordt u behandeld door een team dat bestaat uit uw oogarts, de anesthesie verpleegkundige en twee verpleegkundigen, die de hele tijd bij u blijven. Wij verdoven uw ogen plaatselijk, meestal met verdovende oogdrupels, soms (desgewenst) met een verdovend prikje.

Vervolgens vervangen we uw eigen ooglens door een nieuwe kunstlens, die de rest van uw leven kan blijven zitten. De volledige lensvervangende operatie duurt ongeveer 15 minuten per oog. Daarna mag u zo lang als u wilt rusten in onze rustkamer. U mag niet meteen na de behandeling autorijden; zorg dus van tevoren voor vervoer naar huis. Houd er rekening mee dat u in totaal ongeveer 2 uur in de kliniek verblijft.

Na de behandeling

Na de behandeling worden er afspraken gemaakt voor een aantal controles, om na te gaan of uw gezichtsvermogen zich op de juiste manier ontwikkelt. Meestal kunt u meteen na de behandeling goed zien, maar het kan enkele maanden tot een jaar duren voor u helemaal aan uw nieuwe gezichtsvermogen gewend bent. De controles zijn inbegrepen in de prijs van de behandeling. Soms is het nodig de lensvervanging aan te vullen met een laseroperatie om het gewenste resultaat te verkrijgen. Dat is normaal en deze operatie is ook inbegrepen in de prijs van de lensvervangende operatie.

Een veilige methode

Bij Memira maken wij alleen gebruik van beproefde methodes. Dit zijn methodes waarvan veel klinische gegevens bestaan, die een hoge mate van veiligheid en cliënttevredenheid onderbouwen. Onze kwaliteitsafdeling zorgt voor systematische monitoring van de resultaten en borging van alle klinische procedés, allemaal om u een nauwkeurige operatie ter correctie van het gezichtsvermogen te kunnen aanbieden met een zo goed mogelijk resultaat.

Iedere chirurgische ingreep gaat gepaard met een zeker risico, maar ernstige complicaties bij een lensvervanging zijn uiterst zeldzaam. Bovendien kunnen de meeste complicaties achteraf behandeld worden als ze op tijd ontdekt worden. Daarom raden wij u aan contact met ons op te nemen als u zich na de operatie ergens zorgen over maakt. Om het risico op infecties zo klein mogelijk te maken, is het zeer belangrijk dat u de adviezen die u vóór de operatie krijgt, nauwgezet opvolgt. Het risico op bijwerkingen bij een lensvervanging met monofocale lenzen is kleiner dan bij een lensvervanging met multifocale lenzen, maar er kunnen bijwerkingen optreden als vertroebeling van het glasachtig lichaam en oogirritatie. Na een lensvervanging bestaat ook een risico op zogenaamde nastaar. Deze kan eenvoudig en snel verholpen worden in de kliniek.

Sommige cliënten hebben een aanvullende behandeling nodig om het gewenste resultaat te verkrijgen. Deze behandeling, met onze vijfjarige garantie, bij de prijs inbegrepen.

Lees het volledige overzicht van de risico’s op bijwerkingen en complicaties bij een monofocale lensvervanging (RLE).

Nazorg

In de meeste gevallen kunt u na 1 tot 2 dagen weer werken, maar het is zeer belangrijk dat u alle instructies opvolgt. U mag tijdens de week na de behandeling absoluut niet in een vuile omgeving werken, bijvoorbeeld in een stal of op een bouwplaats, omdat daar een verhoogd risico op infectie bestaat. Ook mag u tijdens die eerste week niet sporten, niet naar de sauna of het zwembad gaan en moet u water in de ogen vermijden.

Tijdens de eerste vier weken is het belangrijk dat u niet aan contactsport, watersport of duiken doet. Gebruik de aanbevolen oogdruppels de eerste maanden volgens het voorgeschreven schema. Het is belangrijk dat u alle geplande controleafspraken nakomt, ook al hebt u de indruk dat u perfect kunt zien. De optometrist onderzoekt uw ogen en kan afwijkingen zien die verholpen moeten worden, ook al ervaart u die zelf niet. Als u ongerust bent of vragen hebt, twijfel dan niet en richt u meteen tot ons.

Maak een afspraak

Bekijk welke tijdstippen er nu beschikbaar zijn om een afspraak te maken voor een vooronderzoek.

Of neem telefonisch contact met ons op via: 088 – 9000 680.